Thống kê

  • Online 92
  • Hôm nay 758
  • Hôm qua 1,372
  • Tổng 5,604,090

CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

            Công đoàn Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ là Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ được đổi tên từ Công đoàn cơ sở Trung tâm Đại học Tại chức Cần Thơ theo Quyết định số 27/QĐ-LĐLĐ ký ngày 07 tháng 3 năm 2013 của Liên đoàn Lao động thành phố Cần Thơ.

            Với vai trò là tổ chức đại diện bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, viên chức trong trường, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ phối hợp với chính quyền chăm lo cho cán bộ, viên chức về đời sống vật chất lẫn tinh thần, giải quyết khiếu nại, tố cáo của CBVC theo pháp luật; có trách nhiệm đôn đốc giám sát việc thực hiện các chính sách chế độ về lao động, bảo đảm quyền làm chủ của tập thể cán bộ, viên chức theo đúng qui định của pháp luật.      

Ban Chấp hành CĐCS Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

Nhiệm kỳ 2012 - 2014 

Stt

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

Lưu Thu Thủy

Chủ tịch

ltthuy@ctuet.edu.vn

2

Nguyễn Chí Hiếu

Phó Chủ tịch

nchieu@ctuet.edu.vn

3

Nguyễn Ngọc Đầy

Ủy viên Thường vụ

nnday@ctuet.edu.vn

4

Huỳnh Văn Bé

Ủy viên

hvbe@ctuet.edu.vn

5

Dương Ngọc Đoàn

Ủy viên

dndoan@ctuet.edu.vn

6

Dương Hùng Mạnh

Ủy viên

dhmanh@ctuet.edu.vn

7

Tất Thiên Thư

Ủy viên

ttthu@ctuet.edu.vn

8

Tống Thị Lệ Thủy

Ủy viên

ttlthuy@ctuet.edu.vn

9

Nguyễn Thị Kim Xuân

Ủy viên

ntkxuan@ctuet.edu.vn

 

Thành tích trong năm học 2012-2013:

* Tập thể: 

+ Danh hiệu: “Đơn vị vững mạnh, xuất sắc”.

+ Khen thưởng: Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố.

* Cá nhân:

- Khen thưởng toàn diện: 10 cá nhân

+ Thành tích: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2012-2013

+ Khen thưởng: Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố.

            - Khen thưởng theo chuyên đề: 03 cá nhân

+ Thành tích: Hoàn thành xuất sắc phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 

+ Khen thưởng: Bằng khen của Liên đoàn Lao động thành phố.

 

 

Hình ảnh

Thông tin nội bộ

Hình ảnh hoạt động

Khoa học - Công nghệ

Facebook

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn