PHÒNG KHẢO THÍ - KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG


Trưởng phòng: Thạc sĩ Nguyễn Quốc Trung

Email: nqtrung@ctuet.edu.vn

Điện thoại: 02923. 899. 246


Phó trưởng phòng: Trịnh Đình Sơn

Email: tdson@ctuet.edu.vn

Điện thoại: 02923. 899. 246

Hình ảnh

Thông tin nội bộ

Hình ảnh hoạt động

Khoa học - Công nghệ

Facebook

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn