Thống kê

  • Online 35
  • Hôm nay 2,477
  • Hôm qua 4,334
  • Tổng 5,432,350
BAN GIÁM HIỆU
LĨNH VỰC CÔNG TÁC

HIỆU TRƯỞNG


TS. Dương Thái Công

Email: dtcong@ctuet.edu.vn

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

- Xây dựng mô hình tổ chức hoạt động, định hướng phát triển của Trường.

- Công tác Kế hoạch – tài chính

- Qui hoạch, bổ nhiệm, bố trí cán bộ

- Công tác đối ngoại – hợp tác quốc tế

- Công tác quy hoạch và khai thác các cơ sở của Trường

- Phụ trách các hoạt động dịch vụ, chuyển giao công nghệ

 - Điều hành công tác khác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, cơ chế quản lý của Trường, định hướng phát triển của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

Trực tiếp quản lý các đơn vị sau:

- Khoa Điện – Điện tử - viễn thông

- Khoa Kỹ thuật Cơ khí

- Phòng Tài chính – Kế toán

- Phòng Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế - Dự án

- Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và Chuyển giao công nghệ

- Trung tâm Ngoại ngữ

- Sinh hoạt tại Khoa Điện – Điện tử - Viễn thông

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


TS.Trương Minh Nhật Quang

Email:tmnquang@ctuet.edu.vn

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

- Chỉ đạo các hoạt động giáo dục, đào tạo chính quy, xây dựng chương trình đào tạo; Nghiên cứu và định hướng các ngành nghề đào tạo theo nhu cầu xã hội; Chủ động xây dựng kế hoạch tuyển sinh hàng năm.

- Điều hành quản lý kế hoạch giảng dạy, học tập hàng năm đúng qui định; Theo dõi các hoạt động học tập và giảng dạy của Trường đúng quy chế.

- Chỉ đạo các hoạt động nghiên cứu khoa học của Trường và các dự án nghiên cứu khoa học.

 - Chỉ đạo công tác kiểm định và bảo đảm chất lượng của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ;

 - Phụ trách công tác thư viện và biên soạn giáo trình.

 - Quản lý chỉ đạo công tác thanh tra giáo dục.

Trực tiếp quản lý các đơn vị:

- Các khoa chuyên môn (Trừ Khoa Điện – Điện tử - Viễn Thông và Khoa Kỹ thuật Cơ khí)

- Phòng Đào tạo

- Phòng Khảo thí – Kiểm định chất lượng

- Trung tâm Công nghệ thông tin

- Ban quản trị hệ thống thông tin (khi được thành lập)

- Sinh hoạt tại Khoa Công nghệ Thực phẩm và Công nghệ Sinh học.

 - Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản được Hiệu trưởng uỷ quyền.

- Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Hiệu Trưởng khi có yêu cầu.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG


ThS. Nguyễn Thị Xuân Thu

Email:ntxthu@ctuet.edu.vn

Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

 - Phụ trách công tác tổ chức - nhân sự - hành chính

 - Phụ trách công tác tuyên huấn, thông tin, tuyên truyền

 - Phụ trách công tác Nội vụ của Trường

Trực tiếp quản lý các đơn vị:

 - Phòng Tổ chức – Hành chính

 - Phòng Chính trị - Quản lý sinh viên

 - Sinh hoạt tại Phòng Tổ chức – Hành chính 

- Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản được Hiệu trưởng ủy quyền.

- Thực hiện công tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng khi có yêu cầu. 

 

 

 

 

Hình ảnh

Thông tin nội bộ

Hình ảnh hoạt động

Khoa học - Công nghệ

Facebook

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn