Thống kê

  • Online 75
  • Hôm nay 741
  • Hôm qua 1,372
  • Tổng 5,604,073
BAN GIÁM HIỆU
LĨNH VỰC CÔNG TÁC

HIỆU TRƯỞNG


TS. Dương Thái Công

Email: dtcong@ctuet.edu.vn

 - Lãnh đạo, quản lý và chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành ủy, UBND TPCT về các hoạt động theo Luật Giáo dục, Luật Giáo dục đại học và các hoạt động kháccủa Trường.

 - Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

   + Công tác xây dựng và tổ chức thực hiện định hướng chiến lược phát triển Trường về mọi mặt hoạt động;

    + Chủ tài khoản và chỉ đạo công tác tài chính;

    + Công tác đối ngoại - hợp tác quốc tế - nghiên cứu khoa học - dự án;

   + Công tác xây dựng cơ bản; phát triển cơ sở vật chất; mua sắm, sửa chữa thường xuyên;

   + Ký ban hành các văn bản theo thẩm quyền của Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố.

 - Chỉ đạo công tác các đơn vị sau:

   1. Khoa Điện - Điện tử - Viễn thông

   2. Khoa Kỹ thuật Cơ khí

   3. Phòng Tài chính - Kế toán

   4. Phòng Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế - Dự án

   5. Phòng Quản trị - Thiết bị

 - Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Kỹ thuật Cơ khí.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

ThS. Nguyễn Thị Xuân Thu

Email:ntxthu@ctuet.edu.vn

 

 - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác hành chính, tổ chức, nhân sự; công tác chính trị, tư tưởng, an ninh trật tự; hệ thống thông tin toàn trường.

- Là người phụ trách công tác phát ngôn của Trường.

- Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

   + Công tác chính trị, tư tưởng, an ninh trật tự và bảo vệ nội bộ;

   +Công tác quy hoạch, phát triển nguồn nhân lực, quản lý nội vụ;

   + Công tác tổ chức - cán bộ;

   + Công tác đối nội;

   + Các hoạt động dịch vụ.

 - Trực tiếp quản lý các đơn vị:

   1. Phòng Tổ chức - Hành chính

   2. Phòng Công tác chính trị và Quản lý sinh viên

   3. Ban quản trị hệ thống thông tin

   4. Trung tâm Thực hành - Thí nghiệm

   5. Trung tâm Đào tạo, bồi dưỡng và Chuyển giao công nghệ

   6. Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

   7. Ban Quản lý hệ thống thông tin

   8. Ban An toàn, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ

 - Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách và các văn bản được Hiệu trưởng ủy quyền.

 - Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

 - Sinh hoạt tại Phòng Tổ chức – Hành chính.

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

TS.Trương Minh Nhật Quang

Email:tmnquang@ctuet.edu.vn

 - Chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh, đào tạo, khảo thí và đảm bảo chất lượng, nghiên cứu và xây dựng định hướng phát triển các ngành nghề đào tạo phù hợp với yêu cầu của địa phương và theo nhu cầu xã hội.

 - Trực tiếp chỉ đạo và quản lý các mặt công tác sau:

  + Công tác tuyển sinh;

  + Công tác đào tạo;

  + Công tác khảo thí;

  + Công tác đảm bảo chất lượng.

 - Trực tiếp quản lý các đơn vị:

   1. Phòng Đào tạo

   2. Phòng Đảm bảo chất lượng và Khảo thí

   3. Khoa Công nghệ thông tin

   4. Khoa Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học

 5. Khoa Quản lý công nghiệp

 

 6. Khoa Kỹ thuật xây dựng

 

 7. Khoa Khoa học cơ bản

  - Ký các văn bản thuộc lĩnh vực được phân công quản lý và các văn bản được Hiệu trưởng ủy quyền.

  - Thực hiện các công tác khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

  - Sinh hoạt chuyên môn tại Khoa Công nghệ thông tin.

 

 

 

 

Hình ảnh

Thông tin nội bộ

Hình ảnh hoạt động

Khoa học - Công nghệ

Facebook

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn