Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thông báo chiêu sinh lớp Bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính (hạng 2).  (14-02-2019)
Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn