Thống kê

  • Online 31
  • Hôm nay 176
  • Hôm qua 2,010
  • Tổng 6,459,406
QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TẠI TRƯỜNG  (17-05-2018)

            Phòng NCKH - HTQT - DA thông báo việc ban hành Quy định quản lý hoạt động Khoa học công nghệ tại trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ (file đính kèm). Quy định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký Quyết định ban hành thay thế cho Quyết định số 02/QĐ-ĐHKTCN ngày 03 tháng 01 năm 2014.

Trân trọng,

Xem tiếp
Quy trình thực hiện công tác thẩm định bài giảng  (28-02-2018)

Quy trình thẩm định bài giảng cấp khoa

Quy trình thẩm định bài giảng cấp Trường

Xem tiếp
Quy trình thực hiện báo cáo khoa học  (28-02-2018)

 Quy trình thực hiện báo cáo khoa học cấp khoa

Quy trình thực hiện báo cáo khoa học cấp trường

Xem tiếp
Quy trình thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở  (28-02-2018)

Giai đoạn 1: Nghiệm thu đề cương chi tiết

Giai đoạn 2: Nghiệm thu đề tài

Xem tiếp
QUYẾT ĐỊNH  (04-10-2017)

Quyết định Ban hành Quy định về việc biên soạn, lựa chọn, thẩm định, duyệt và sử dụng giáo trình, tài liệu của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Quyết định về việc ban hành Quy chế hoạt động của nhóm nghiên cứu trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Quyết định ban hành Quy định về tiêu chuẩn sáng kiến và quy trình xét công nghận sáng kiến của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Quyết định ban hành Quy định về việc quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ của Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Xem tiếp
Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn