Thông báo về việc miễn giảm học phí đối với sinh viên chính quy học kỳ 2 năm học 2018 -2019  (03-04-2019)
Xem tiếp
Danh sách sinh viên nhận học bổng khuyến khích học kì 1, năm học 2018 - 2019  (11-03-2019)
Xem tiếp
Quy định về việc cấp học bổng khuyến khích học tập đối với sinh viên chính quy áp dụng từ năm học 2018 - 2019  (16-02-2019)
Xem tiếp
Thông báo kết quả xét học bổng Lương Định Của cho sinh viên năm 2018  (21-01-2019)
Xem tiếp
Thông tin về học bổng Lương Định Của 2018  (12-12-2018)

 

Xem tiếp
Quy định cấp học bổng học bổng khuyến khích học tập đối vơi sinh viên chính quy ( áp dụng từ năm học 2017 - 2018)  (06-11-2018)
Xem tiếp
Thông báo khen thưởng sinh viên đạt thành tích học tập và rèn luyện xuất sắc năm học 2017 - 2018  (31-10-2018)
Xem tiếp
Thông báo về thời gian nhận học bổng khuyến khích học tập học kì 2, năm học 2017 - 2018  (30-10-2018)
Xem tiếp
Thông báo về thời gian nhận học bổng khuyến khích học tập học kì 1, năm học 2017 - 2018  (12-07-2018)
Xem tiếp
Thông báo về việc nhận tiền khen thưởng sinh viên khóa 1 đạt chuẩn ngoại ngữ đầu ra  (17-11-2017)
Xem tiếp
Thông tin về học bổng Lương Định Của  (06-11-2017)
Xem tiếp
Quy định về việc cấp học bổng cho sinh viên chính quy  (05-09-2017)
Xem tiếp
Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn