- Công tác đào tạo đại học hệ chính quy được Hiệu trưởng Nhà trường giao cho Phòng Đào tạo thực hiện. Phòng Đào tạo được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ -ĐHKTCN ngày 11 tháng 4 năm 2013 về việc thành lập các khoa, phòng của Trường Đại học Kỹ thuật- Công nghệ Cần Thơ.

- Sơ lược lịch sử đào tạo từng năm:

Giai đoạn mở ngành và tuyển sinh đào tạo đại học chính quy từ năm 2013 đến nay: Năm 2013 (04 ngành); Năm 2014 (07 ngành); Năm 2015 (11 ngành); Năm 2018 (12 ngành); Năm 2019 (14 ngành); Năm 2020 (15 ngành):

TT

Ngành đào tạo

Năm 2013

Năm 2014

Năm 2015

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

1

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

 

x

x

x

x

2

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng

 

 

x

x

x

x

3

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

x

x

x

x

x

x

4

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

 

x

x

x

x

x

5

Công nghệ thực phẩm

x

x

x

x

x

x

6

Hệ thống thông tin

x

x

x

x

x

x

7

Kỹ thuật hệ thống công nghiệp

x

x

x

x

x

x

8

Kỹ thuật phần mềm

 

x

x

x

x

x

9

Quản lý công nghiệp

 

x

x

x

x

x

10

Quản lý xây dựng

 

 

x

x

x

x

11

Khoa học máy tính

 

 

x

x

x

x

12

Công nghệ sinh học

 

 

 

x

x

x

13

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

 

 

 

 

x

x

14

Khoa học dữ liệu

 

 

 

 

x

x

15

Công nghệ thông tin

 

 

 

 

 

x

 

- Quy mô đào tạo: Số lượng sinh viên đang đào tạo là 2968

- Dự kiến tuyển sinh năm 2020: 1.000 sinh viên

- Số liệu sinh viên tốt nghiệp tính đến tháng 03 năm 2020: 999 sinh viên.

 

 

Thông báo
TIN TỨC