- Ngày kiểm tra: Chiều ngày 11 tháng 10 năm 2020.

- Thời gian chi tiết:

Ca kiểm tra Thời gian Số lượng dự kiến
Ca 1 Từ 13g00 đến 13g45 210 sinh viên
Ca 2 Từ 13g50 đến 14g35 210 sinh viên
Ca 3 Từ 14g40 đến 15g25 210 sinh viên
Ca 4 Từ 15g30 đến 16g15 210 sinh viên
Ca 5 Từ 16g20 đến 17g05 210 sinh viên
Ca 6 Từ 17g10 đến 17g55 210 sinh viên

 

- Danh sách sinh viên theo từng ca kiểm tra, cụ thể như sau:

+ Ca 1: Đang cập nhật

+ Ca 2: Đang cập nhật

+ Ca 3: Đang cập nhật

+ Ca 4: Đang cập nhật

+ Ca 5: Đang cập nhật

+ Ca 6: Đang cập nhật

 

Lưu ý:

- Danh sách dự kiểm tra được sắp xếp theo ký tự A, B, C.

- Sinh viên xem danh sách dự kiểm tra vào ngày 10/10/2020.

Thông báo
TIN TỨC