Thống kê

  • Online 85
  • Hôm nay 751
  • Hôm qua 1,372
  • Tổng 5,604,083

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Q.Trưởng khoa: Thạc sĩ Lưu Thu Thủy

Email: ltthuy@ctuet.edu.vn

Điện thoại: CQ: 0292.3899116 


 Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-ĐHKTCN ngày 11 tháng 4 năm 2013 của Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ. Cơ cấu tổ chức của Khoa gồm: Ban Chủ nhiệm khoa; Hội đồng Khoa học và Đào tạo cấp khoa; Văn phòng khoa và các Trợ lý; các Bộ môn; các phòng thí nghiệm thực hành.

Nhiệm vụ của Khoa:

-   Đề xuất thay đổi về tổ chức, nhân sự trong khoa; đăng ký nhận nhiệm vụ giảng dạy các học phần cơ bản cho các trình độ, chuyên ngành đào tạo. - Tham gia xây dựng chương trình đào tạo, tổ chức xây dựng kế hoạch giảng dạy, học tập và chủ trì tổ chức quá trình đào tạo các môn khoa học cơ bản trong các hoạt động giáo dục, chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch phát triển đội ngũ giảng viên, phát triển chương trình đào tạo và cơ sở vật chất theo hướng chuẩn hóa, tăng cường điều kiện đảm bảo chất lượng, đáp ứng nhu cầu xã hội và hội nhập quốc tế cho khối kiến thức giáo dục đại cương.

- Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ cho khối kiến thức giáo dục đại cương, chủ động khai thác các dự án hợp tác quốc tế; phối hợp với các tổ chức khoa học và công nghệ, cơ sở sản xuất, kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội.

-   Quản lý viên chức, giảng viên thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

- Quản lý nội dung, phương pháp, chất lượng đào tạo, quản lý chất lượng hoạt động khoa học và công nghệ cho khối kiến thức thuộc lĩnh vực giáo dục đại cương.

-  Quản lý, sử dụng tài sản, thiết bị, cơ sở vật chất thuộc Khoa

- Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học do Hiệu trưởng giao; tổ chức nghiên cứu, cải tiến phương pháp dạy học, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy - học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học cho khối kiến thức giáo dục đại cương.

-  Tổ chức đánh giá cán bộ quản lý, giảng viên và nghiên cứu viên thuộc Khoa; tham gia đánh giá cán bộ quản lý cấp trên, cán bộ quản lý ngang cấp theo quy định của nhà trường. 

- Thực hiện công tác khác có liên quan do Hiệu trưởng giao.

Địa chỉ liên hệ:

Khoa Khoa học cơ bản, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ

Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ

Điện thoại: 07103.899116

Email: khoakhcb@ctuet.edu.vn

Website: www.ctuet.edu.vn 

Hình ảnh

Thông tin nội bộ

Hình ảnh hoạt động

Khoa học - Công nghệ

Facebook

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn