Thống kê

  • Online 17
  • Hôm nay 151
  • Hôm qua 1,558
  • Tổng 5,820,036

  ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ CẦN THƠ 

 1. Ban chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020 

 

2. Đ/c Nguyễn Thị Xuân Thu Phó bí thư

3. Đ/c Ngô Quốc Hữu Ủy viên thường trực

4. Đ/c Lưu Thu Thủy Ủy viên

5. Đ/c Diệp Bình Nguyên Ủy viên

6. Đ/c Nguyễn Thị Yên Chi Ủy viên

7. Đ/c Lê Anh Tuấn  Ủy viên

8. Đ/c Trần Long Hải Ủy viên

9. Đ/c Nguyễn Chí Hiếu Ủy viên

2. Ủy ban kiểm tra

1. Đ/c Ngô Quốc Hữu Chủ nhiệm

2. Đ/c Nguyễn Trung Trực Thành viên

3. Đ/c Nguyễn Thị Kim Xuân  Thành viên

3. Các Chi bộ

* Chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính (06 đảng viên).

+ Bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Yên Chi.

+ Phó bí thư: Đ/c Nguyễn Thị Kim Xuân.

* Chi bộ phòng Đào tạo (07 đảng viên).

+ Bí thư: Đ/c Nguyễn Minh Tuấn.

+ Phó bí thư: Đ/c Nguyễn Đăng Khoa.

*Chi bộ phòng Tài chính - Kế toán (07 đảng viên).

+ Bí thư: Đ/c Trần Long Hải.

+ Phó bí thư: Đ/c Bùi Thái Bình.

* Chi bộ phòng Khảo thí - Kiểm định chất lượng (04 đảng viên).

+ Bí thư: Đ/c Trịnh Đình Sơn.

* Chi bộ phòng Chính trị - Quản lý sinh viên (06 đảng viên; 01 đảng viên sinh hoạt tạm thời).

+ Bí thư: Đ/c Nguyễn Ngọc Đầy.

* Chi bộ phòng Quản trị - Thiết bị (04 đảng viên).

+ Bí thư: Đ/c Nguyễn Chí Hiếu.

* Chi bộ phòng Nghiên cứu khoa học - Hợp tác quốc tế - Dự Án (03 đảng viên).

          +Bí thư: Đ/c Phạm Thị Bích Ngân.

* Chi bộ khoa Khoa học cơ bản (04 đảng viên).

+ Bí thư: Đ/c Lưu Thu Thủy.

* Chi bộ Liên khoa 1 (Công nghệ thông tin, Điện - Điện tử - Viễn thông, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học) (13 đảng viên)

+ Bí thư: Đ/c Lê Anh Tuấn.

* Chi bộ Liên khoa 2 (Công nghệ thông tin, Điện - Điện tử - Viễn thông, Công nghệ thực phẩm và Công nghệ sinh học) (12 đảng viên)

           + Bí thư: Đ/c Trương Minh Nhật Quang.

           + Phó bí thư: Đ/c Nguyễn Thanh Tú.

3. Văn phòng Đảng ủy  

3.1. Chức năng, nhiệm vụ 

Chức năng 

Văn phòng Đảng ủy có chức năng tham mưu và giúp việc cho Đảng ủy, mà trực tiếp là Ban Thường vụ Đảng ủy trong công tác tổ chức, điều hành, xử lý công việc của Đảng bộ. Đồng thời, cũng là đầu mối liên kết giữa các tổ chức tổ chức cơ sở đảng, các đoàn thể với Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy. 

Nhiệm vụ 

- Nghiên cứu, tham mưu cho Ban Thường vụ về công tác ban hành các văn bản chỉ đạo và tổ chức, điều hành, xử lý các công việc hàng ngày của Đảng bộ.

- Giúp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tổng hợp báo cáo, xây dựng chương trình, kế hoạch công tác theo định kỳ trình Ban Thường vụ, Ban Giám hiệu, Đảng ủy phê duyệt, triển khai thực hiện.

- Nghiên cứu, thi hành Điều lệ Đảng, thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bảo mật, quản lý, cập nhật hồ sơ đảng viên trong Đảng bộ. Đồng thời, hướng dẫn các chi bộ cơ sở về nghiệp vụ công tác Đảng, công tác triển khai thực hiện đường lối, chủ trương, nghị quyết, kế hoạch công tác của Đảng bộ. 

- Tiếp nhận, báo cáo những việc liên quan đến Đảng bộ, chi bộ, đảng viên để Ban Thường vụ Đảng ủy kịp thời giải quyết. Quản lý tài chính, theo dõi việc thu nộp đảng phí, các dự trù và thanh, quyết toán tài chính.   

- Tiếp nhận, phát hành công văn, bảo quản và sử dụng con dấu của Đảng bộ Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ đúng theo quy định.

- Ghi biên bản các cuộc họp, gửi biên bản sau cuộc họp Đảng ủy và thông báo những quyết định của Đảng ủy theo sự phân công của Ban Thường vụ.

- Soạn thảo, in ấn, sao chụp, phát hành các văn bản theo sự phân công, chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy.

 

Hình ảnh

Thông tin nội bộ

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn