Công khai cam kết chuất lượng đào tạo của cơ cở giáo dục đại học, năm 2018 - 2019 (biểu mẫu 17)  (13-11-2019)
Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn