Thống kê

  • Online 30
  • Hôm nay 214
  • Hôm qua 2,140
  • Tổng 7,159,455
Chương trình khung của các ngành liên kết với trường Đại học Cần Thơ  (18-10-2019)
NGÀNH
VĂN BẰNG
TẢI TỆP TIN
LUẬT
VĂN BẰNG 1

LUẬT
VĂN BẰNG 2
NGÔN NGỮ ANH
VĂN BẰNG 1
Đang cập nhật
NGÔN NGỮ ANH
VĂN BẰNG 2 (2,5 NĂM)
NGÔN NGỮ ANH
VĂN BẰNG 2 (2 NĂM)
QUẢN TRỊ KINH DOANH
VĂN BẰNG 1
QUẢN TRỊ KINH DOANH
VĂN BẰNG 2
Đang cập nhật
KẾ TOÁN
VĂN BẰNG 1 Đang cập nhật
KẾ TOÁN
VĂN BẰNG 2


Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn