Thông báo về việc thực hiện Luận văn tốt nghiệp - Luật, Hệ VLVH, HK1 2019-2020  (11-08-2019)

 

- Sinh viên tự liên hệ với giảng viên hướng dẫn theo thông tin có trong danh sách giảng viên hướng dẫn (xem file Danh sách sinh viên và file DS GVHD) để đăng ký; sinh viên đăng ký với giảng viên hướng dẫn phải có phiếu đăng ký để giảng viên ký đồng ý nhận hướng dẫn (xem file Mẫu phiếu đăng ký giảng viên hướng dẫn); sinh viên nộp lại phiếu này cho giảng viên hướng dẫn trong khoảng thời gian từ ngày giảng viên đồng ý nhận đến hết ngày 06/9/2019;

- Sinh viên liên hệ với giảng viên để đăng ký làm luận văn đến hết ngày 23/8/2019. Sau thời gian trên, trong trường hợp sinh viên liên hệ không có giảng viên hướng dẫn (vì giảng viên nhận đủ sinh viên,..), sinh viên gửi email cho giáo vụ (kimson@ctu.edu.vn) kèm theo các thông tin cá nhân cần thiết để giáo vụ tổng hợp trả lời giải quyết theo thông tin mà sinh viên cung cấp.

- Thời hạn giải quyết: Từ ngày 23/8/2019 đến hết ngày 31/8/2019;

- Sinh viên nào không làm luận văn thì có thể đăng ký làm luận văn vào HK kế tiếp, theo thủ tục đăng ký môn học trả nợ- phải đóng học phí;

- Sinh viên không đủ điều kiện làm luận văn của học kỳ 2 năm vừa rồi (HK2 năm học 2018-2019) khi đăng ký làm trong HK này cũng phải làm Phiếu đăng ký học lại theo thủ tục đăng ký môn học trả nợ nhưng không phải nộp học phí cho học phần luận văn;

 

(Tất cả các Phiếu đăng ký học lại đều đăng ký với lớp DC1532M1- tại Trường ĐHCT)

 

Thời gian sinh viên bảo vệ luận văn: tháng 12/2019

 

- Chi tiết thông báo:

- Hướng dẫn thể thức trình bày.

- Danh sách Giảng viên hướng dẫn.

- Phiếu đăng ký luận văn.

- Danh sách lớp: CT1532M1, CT1532N1, CT1732H1

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn