Thông báo thời hạn đăng ký học và thi lại của sinh viên hệ VLVH liên kết Trường Đại học Cần Thơ  (01-08-2019)

Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Chuyển giao Công nghệ thông báo thời hạn đăng ký học và thi lại của sinh viên hệ VLVH liên kết Trường Đại học Cần Thơ học kỳ 1 2019 - 2020:

Xem chi tiết thông báo.

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn