Lịch học các lớp Trường Đại học Cần Thơ (HK1 2019-2020)  (30-07-2019)

 

 LUẬT
CT1532N1 - Luật 2015 - VB1 (Buổi Tối) Xem chi tiết
CT1532M1 - Luật 2015 - VB1 (Ngày) Xem chi tiết
CT1632M1 - Luật 2016 - VB1 (Ngày) Xem chi tiết
CT1632N1 - Luật 2016 - VB1 (Cuối tuần) Xem chi tiết
CT1732M1 - Luật 2017 - VB1 (Ngày) Xem chi tiết
CT1732N1 - Luật 2017 - VB1 (Cuối tuần) Xem chi tiết
CT1732H1 - Luật 2017 - VB2 (Cuối tuần) Xem chi tiết
CT1832N1 - Luật 2018 - VB1 (Cuối tuần) Xem chi tiết
CT1832Q1 - Luật 2018 - VB2 (Cuối tuần) Xem chi tiết
CT1932Q1 - Luật 2019 - VB2 (Cuối tuần) Xem chi tiết
CT1932N1 - Luật 2019 - VB1 (Cuối tuần) Xem chi tiết

 


 

Công Nghệ Thực Phẩm
Công nghệ Thực phẩm 2015
Lịch học
Lịch dạy

 


 

Thú Y
Thú Y 2014
Lịch học
Lịch dạy

 


 

Kinh Tế
CT1522M1 - QTKD 2015 - VB1 Xem chi tiết
CT1722N1 - QTKD 2017 - VB1 (Cuối tuần)
Xem chi tiết
CT1820Q1 - Kế toán 2018 - VB2 (Cuối tuần)
Xem chi tiết
CT1822N1 - QTKD 2018 - VB1 (Cuối tuần)
Xem chi tiết
CT1920Q1 - Kế toán 2019 - VB2 (Cuối tuần)
Xem chi tiết
CT1922N1 - QTKD 2019 - VB1 (Cuối tuần) Chưa cập nhật

 


  

Công nghệ
Kỹ thuật Cơ - Điện tử 2015 (Buổi tối)
Xem chi tiết
Xây dựng 2016 - VB2 (Cuối tuần) Xem chi tiết
Xây dựng 2017 - VB2 (Cuối tuần) Xem chi tiết

 


 

Anh văn
CT15V1M1 - Ngôn ngữ Anh 2015 (Ngay
Xem chi tiết
CT17V1H1 - Ngôn ngữ Anh 2017 - VB2 (Cuối tuần)
Xem chi tiết
CT18V1H1 - Ngôn ngữ Anh 2018 - VB2 (Buổi tối) Xem chi tiết
CT18V1H2 - Ngôn ngữ Anh 2018 - VB2 (Cuối tuần) Xem chi tiết
CT19V1Q1 - Ngôn ngữ Anh 2019 - VB2 (Cuối tuần) Xem chi tiết
CT19V1Q2 - Ngôn ngữ Anh 2019 - VB2 (Cuối tuần) Xem chi tiết

 

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn