Quy trình xét học bổng khuyến khích học kì cho sinh viên chính quy  (04-06-2019)

Quy định về việc cấp học bổng khuyến khích: xem tại đây

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn