Mời các đơn vị tham gia giá sửa chữa cải tạo phòng thí nghiệm PLC  (21-02-2019)

 Xem thông báo tại đây

Phiếu chào giá: tại đây

TIN NỘI BỘ

THƯ VIỆN SỐ

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn