Bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 năm 2018  (13-11-2018)

Ngày 10/11/2018 vừa qua, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ phối hợp cùng Trường Quân sự thành phố Cần Thơ tổ chức bế giảng lớp Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh đối tượng 4 năm 2018 dành cho cán bộ viên chức của Trường.

Qua 04 ngày tham dự lớp học, học viên đã được quán triệt về việc thực hiện Luật Giáo dục Quốc phòng - An ninh, các văn bản của Đảng, Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương và thành phố Cần Thơ về công tác quốc phòng, an ninh. Từ đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức của Trường về xây dựng quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Kết quả: 70/70 cán bộ viên chức hoàn thành lớp học và được Trường Quân sự thành phố Cần Thơ cấp Giấy chứng nhận.

(Đưa tin: Nguyễn Hoàng Viện)

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn