Chương trình Đào tạo Hệ VLVH trường Đại học Cần Thơ  (25-10-2018)

Văn Bằng 1:

Luật - xem chi tiết

Quản trị kinh doanh - Xem chi tiết

Văn Bằng 2:

Luật - Xem chi tiết

Ngôn ngữ Anh - Xem chi tiết

Kế toán - Xem chi tiết

 

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn