Thông báo Mời các đơn vị tham gia chào giá Mua sắm dụng cụ thủy tinh (Phục vụ công tác giảng dạy cho PTN CNTP HK2 năm học 2017-2018)  (02-02-2018)

Xem chi tiết

Download mẫu chào giá tại đây

 

Hình ảnh

Thông tin nội bộ

Hình ảnh hoạt động

Khoa học - Công nghệ

Facebook

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn