Thống kê

  • Online 21
  • Hôm nay 125
  • Hôm qua 2,115
  • Tổng 6,240,681
KẾT QUẢ KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU VÀO KHÓA 2017  (15-09-2017)

 KẾT QUẢ KIỂM TRA ANH VĂN ĐẦU VÀO KHÓA 2017

 

 (NGÀY THI 09/09/2017)


STT NỘI DUNG LIÊN KẾT
1 Danh sách sinh viên không được chuyển điểm Xem tại đây: 1 2 3
2 Danh sách sinh viên được chuyển điểm học phần AVCB 1 Xem tại đây
3 Danh sách sinh viên được chuyển điểm học phần AVCB 1, AVCB 2 Xem tại đây
4 Danh sách sinh viên được chuyển điểm học phần AVCB 1, AVCB 2, AVCB 3 Xem tại đây


(Sinh viên trong danh sách không được chuyển điểm bắt buộc phải học học phần Anh văn căn bản 1 – Phòng Đào tạo sẽ tự đăng ký)

Chuyển điểm học phần Anh văn căn bản 1,2,3:

+ Phòng Đào tạo mặc định chuyển điểm môn học Anh văn căn bản 1,2,3 cho sinh viên đạt điều kiện theo quy định của Trường.

+ Nếu sinh viên không đồng ý kết quả chuyển điểm học phần anh văn căn bản nào, đến phòng Khảo thí – Kiểm định Chất lượng làm đơn hủy kết quả chuyển điểm. Trường hợp hủy học phần Anh văn căn bản 1, tự động được phòng Đào tạo đăng ký thay trong học kỳ 1 (2017 - 2018). Thời hạn gửi đơn đến phòng Khảo thí – Kiểm định Chất lượng đến hết ngày 19/9/2017.

+ Sau ngày 19/9/2017 phòng chức năng sẽ thực hiện việc chuyển điểm, không giải quyết các trường hợp khiếu nại về sau.

+ Học phần AVCB1 sẽ bắt đầu học vào ngày 25/09/2017

       Mọi thắc mắc sinh viên vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: nbduy@ctuet.edu.vn.

       Đính kèm: Đơn hủy kết quả chuyển điểm

Hình ảnh

Thông tin nội bộ

Hình ảnh hoạt động

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn