Thống kê

  • Online 45
  • Hôm nay 353
  • Hôm qua 1,923
  • Tổng 5,989,796
THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TỔ CHỨC TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN - HSSV NĂM HỌC 2017 -2018  (06-09-2017)

   THÔNG BÁO KẾ HOẠCH

Tổ chức “Tuần sinh hoạt Công dân – HSSV”

Năm học 2017 - 2018


I. Mục đích, yêu cầu

Thực hiện Công văn số 3333/BGDĐT-CTHSSV ngày 02 tháng 8 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” trong các trường đại học, cao đẳng sư phạm, trung cấp sư phạm năm học 2017 - 2018.

Căn cứ điều kiện thực tế của đơn vị, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ triển khai kế hoạch tổ chức sinh hoạt và lao động đầu năm, đầu khóa, năm học 2017 - 2018 nhằm giúp sinh viên khóa cũ và khóa mới nắm bắt phương hướng, nhiệm vụ học tập và rèn luyện trong năm học 2017 - 2018 và thực hiện “Tuần sinh hoạt công dân học sinh, sinh viên” nghiêm túc theo quy định.

II. Đối tượng, thời gian và địa điểm

2.1. Đối tượng, thời gian

- Sinh viên Khóa 2, 3 và 4: từ ngày 16/9 đến ngày 08/10/2017.

- Tân sinh viên Khóa 5 (2017 – 2021): từ ngày 06/9 đến ngày 08/9/2017.

(Buổi sáng: bắt đầu từ 7 giờ; buổi chiều: bắt đầu từ 13 giờ 30 phút).

Chú ý: sinh viên xem lịch sinh hoạt cụ thể TẠI ĐÂY

2.2. Địa điểm: Hội trường A

Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ 

 Số 256 Nguyễn Văn Cừ, P An Hòa, Q Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Hình ảnh

Thông tin nội bộ

Hình ảnh hoạt động

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn