Quy trình tiếp nhận đơn xin miễn giảm học phí  (06-09-2017)

 Sinh viên muốn làm đơn xin miễn giảm học phí thực hiện theo các bước sau:

1. Tham khảo về đối tượng được miễn giảm học phí tại đây.

2. Tải mẫu đơn xin miễn giảm học phí tại đây.

3. Nộp tại Phòng Chính trị và Quản lý Sinh viên. (có xác nhận của Khoa và các giấy tờ có liên quan)

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn