Quy trình tiếp nhận sinh viên xin học lại sau thời gian tạm nghỉ học  (06-09-2017)

Sau khoảng thời gian tạm nghỉ học, sinh viên muốn học lại thực hiện theo các bước sau:

1. Tải đơn xin học lại tại đây. ( có ý kiến của phụ huynh, xác nhận của địa phương và ý kiến của khoa)

2. Nộp đơn tại Phòng Chính trị - Quản lý Sinh viên

 

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn