Quy trình tiếp nhận sinh viên bảo lưu kết quả học tập  (06-09-2017)

 Muốn bảo lưu kết quả học tập (tạm nghỉ học), Sinh viên thực hiện các bước sau:

1. Tham khảo điều kiện được bảo lưu kết quả học tập tại đây. (Điều 17, Quy định kèm theo Quyết định 493/QĐ-ĐHKTCN)

2. Tải đơn xin bảo lưu kết quả học tập tại đây.

3. Nộp đơn tại Phòng Công tác Chính trị và Quản lý Sinh viên.

Chuyên viên phụ trách: Nguyễn Phan Tú - 0899496989

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn