Thông báo hợp tác tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017  (13-04-2017)

          Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ hợp tác với trường Đại học Kinh Tế TP HCM, Đại học KHXHNV TP HCM, Đại học Bách Khoa Đà Nẵng và Đại học Sư Phạm Hà Nội tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2017.

- Hợp tác với trường Đại học Kinh Tế TP HCM tuyển sinh trình độ thạc sĩ các ngành:
    + Tài Chính
    + Kế Toán
    + Hồ sơ tuyển sinh: tải tại đây

- Hợp tác với trường Đại học KHXHNV TP HCM tuyển sinh trình độ thạc sĩ ngành:
    + Văn Hóa Học

- Hợp tác với trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng tuyển sinh trình độ thạc sĩ các ngành đợt 1: xem chi tiết 
 
- Hợp tác với trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng tuyển sinh trình độ thạc sĩ các ngành đợt 2: xem chi tiết 

- Hợp tác với trường Đại học Sư Phạm Hà Nội tuyển sinh trình độ thạc sĩ các ngành:

    + Triết học (Dự kiến)
    + Lý luận & Phương pháp giảng dạy giáo dục Chính trị
    + Giáo dục phát triển cộng đồng
 
- Hợp tác với trường Đại học Đồng Tháp tuyển sinh trình độ thạc sĩ các ngành:
    + Quản lý giáo dục
    + Giáo dục học (Giáo dục tiểu học)
 
 

 

 

 

Hình ảnh

Thông tin nội bộ

Hình ảnh hoạt động

Khoa học - Công nghệ

Facebook

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn