Biểu 21: Công khai cam kết chất lượng đào tạo thực tế năm học 2016-2017  (27-11-2014)

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn