Lịch học các lớp từ 09/12/2019 đến 15/12/2019  (06-12-2019)

 xem chi tiết

Xem tiếp
Lịch học các lớp từ 02/12/2019 đến 08/12/2019  (04-12-2019)

 xem chi tiết

Xem tiếp
Lịch học các lớp từ 25/11/2019 đến 01/12/2019  (25-11-2019)

Xem chi tiết

Xem tiếp
Lịch học các lớp từ 18/11/2019 đến 24/11/2019  (17-11-2019)

Xem chi tiết

Xem tiếp
Lịch học các lớp từ 11/11/2019 đến 17/11/2019  (14-11-2019)

Xem chi tiết

Xem tiếp
Thông báo về việc thực hiện Luận văn tốt nghiệp - Luật, Hệ VLVH, HK1 2019-2020  (11-08-2019)

Thông báo về việc thực hiện Luận văn tốt nghiệp - Luật, Hệ VLVH, HK1 2019-2020

Xem tiếp
Lịch học các lớp Trường Đại học Cần Thơ (HK1 2019-2020)  (30-07-2019)

Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng và Chuyển giao Công nghệ thông báo đến các sinh viên liên kết với Trường Đại học Cần Thơ lịch học Học kỳ 1 năm học 2019 - 2020.

Xem tiếp
Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn