Biểu mẫu dành cho Bài giảng  (07-12-2017)

 Danh sách đăng ký biên soạn bài giảng

Phiếu nhận xét của phản biện

Phiếu đánh giá bài giảng của Hội đồng

Biên bản thẩm định bài giảng cấp khoa

Biên bản thẩm định bài giảng cấp trường

Phiếu đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định cấp khoa

Phiếu đề nghị thành lập Hội đồng thẩm định cấp trường

Xem tiếp
Biểu mẫu dành cho giáo trình  (06-12-2017)

Phiếu nhận xét của phản biện

Phiếu đánh giá thẩm định giáo trình

Biên bản thẩm định giáo trình

Phiếu đề nghị thành lập hội đồng thẩm định giáo trình

Xem tiếp
Bài báo khoa học  (06-12-2017)

 Danh sách bài báo khoa học trong nước

Danh sách bài báo khoa học quốc tế

Xem tiếp
CÁC BIỂU MẪU DÀNH CHO BÁO CÁO KHOA HỌC  (23-10-2017)

 Danh sách cán bộ, giảng viên đăng ký báo cáo khoa học

Thể thức trình bày báo cáo khoa học

Danh sách cán bộ, giảng viên tham dự báo cáo khoa học

Danh sách sinh viên tham dự báo cáo khoa học

Biên bản báo cáo khoa học

Phiếu đánh giá chất lượng báo cáo khoa học (dành cho chủ tọa)

Phiếu đánh giá chất lượng báo cáo khoa học (dành cho người tham dự)

 

Xem tiếp
BIỂU MẪU ĐĂNG KÝ GIẢI PHÁP SÁNG KIẾN  (04-10-2017)

 Biểu mẫu đăng ký giải pháp sáng kiến

Biểu mẫu đăng ký bổ sung giải pháp sáng kiến

Xem tiếp

Hình ảnh

Thông tin nội bộ

Hình ảnh hoạt động

Khoa học - Công nghệ

Facebook

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn