Danh sách diểm danh sinh viên khóa 2, 3, 4 tham gia tuần sinh hoạt chính trị 2016  (15-09-2017)
Phòng Chính trị - Quản lý Sinh viên thông báo đến các Cố vấn học tập
1. Kính nhờ các Cố vấn học tập nhắc nhở sinh viên tham gia tuần "Sinh hoạt Công dân - Học sinh Sinh viên" năm học 2017 - 2018.
Kế hoạch được đăng tại https://www.ctuet.edu.vn/NewsDetail.aspx?NewsID=562
2. Gửi các Cố vấn học tập danh sách điểm danh sinh viên khóa 2, 3, 4 tham gia "Tuần lễ sinh hoạt chính trị toàn trường" học kì 2 năm học 2016 - 2017 dùng làm cơ sở để xét điểm rèn luyện (trừ khoa Quản lý Công nghiệp đã triển khai rồi)
Các cố vấn học tập xem danh sách tại đây
Trân trọng!
Xem tiếp
Thông báo về việc bổ sung hồ sơ của sinh viên chính quy khóa 4 (2016 - 2010)  (13-09-2017)

Phòng Chính trị - Quản lý Sinh viên thông báo các Cố vấn học tập các lớp chính quy khóa 4 (2016 - 2020) thu bản sao bằng tốt nghiệp Trung học Phổ thông của sinh viên và gửi về Phòng Chính trị - Quản lý Sinh viên. Hạn chót ngày 30 tháng 09 năm 2017

Xem tiếp
Sổ tay dành cho cố vấn học tập  (06-09-2017)
Xem tiếp
Nhiệm vụ, thời gian và nội dung làm việc với sinh viên của Cố vấn học tập  (06-09-2017)
Xem tiếp

Hình ảnh

Thông tin nội bộ

Hình ảnh hoạt động

Khoa học - Công nghệ

Facebook

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn