Biểu mẫu dành cho sinh viên  (25-07-2017)


-  Đơn xin xác nhận sinh viên chính quy: Tải tại đây

-  Đơn xin xác nhận sinh viên chính quy (tạm hoãn nghĩa vụ quân sự): Tải tại đây

-  Đơn xin cấp lại thẻ sinh viên: Tải tại đây

-  Giấy xác nhận vay vốn: Tải tại đây

-  Đơn xin tạm nghỉ học: Tải tại đây

-  Đơn xin thôi học: Tải tại đây

- Đơn xin miễn giảm học phí: Tải tại đây

 

Hình ảnh

Thông tin nội bộ

Hình ảnh hoạt động

Khoa học - Công nghệ

Facebook

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn