Thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh Đại học, Liên thông hệ Vừa làm vừa học (đợt 3) - liên kết Đại học Cần Thơ  (06-01-2017)

Sinh viên cần biết

Hình ảnh

Thông tin nội bộ

Hình ảnh hoạt động

Khoa học - Công nghệ

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn