THÔNG BÁO KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HOẶC HIỆU CHỈNH HỌC PHẦN VÀ THỜI GIAN NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ II (2016 - 2017)  (04-01-2017)

  Căn cứ theo kế hoạch đào tạo học kỳ II (2016 -2017) các lớp chính quy;

  Phòng Đào tạo thông báo về việc đăng ký học phần và đóng học phí đối với sinh viên chính quy, cụ thể như sau:

KẾ HOẠCH ĐĂNG KÝ HOẶC HIỆU CHỈNH HỌC PHẦN

VÀ THỜI GIAN NỘP HỌC PHÍ HỌC KỲ II (2016 - 2017)

 

STT

Nội dung công việc

Thời gian

thực hiện

1

- Phòng Đào tạo đăng ký trước các học phần trong học kỳ, sinh viên xem hoặc điều chỉnh học phần đã đăng ký (nếu không đồng ý).

- Sinh viên đăng ký học cải thiện điểm, nộp đơn tại Phòng Đào tạo.

- Sinh viên đăng ký học ngành 2.

Từ 04/01/2017

đến 24/01/2017

2

- Thời gian nộp học phí.

Từ 04/01/2017

đến 15/02/2017

3

- Phòng Đào tạo hủy học phần sinh viên không đóng học phí.

16/02/2017

4

- Đăng ký muộn (dành cho sinh viên muốn đăng ký học thêm).

- Sinh viên nộp đơn tại Phòng Đào tạo.

Từ 06/02/2017

đến 15/02/2017

5

- Sinh viên hủy học phần phải làm đơn gửi Phòng Đào tạo (rút học phần sẽ được chuyển học phí sang học kỳ kế tiếp).

Trước ngày 04/02/2017

6

- Sinh viên hủy học phần phải làm đơn gửi Phòng Đào tạo (rút học phần sẽ được hủy học phần nhưng không được trả lại học phí).

Từ 06/02/2017

đến 01/04/2017

7

 

- Thời gian giảng dạy.

Từ 06/02/2017

đến 30/04/2017

 

Hình ảnh

Thông tin nội bộ

Hình ảnh hoạt động

Khoa học - Công nghệ

Facebook

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn