Đăng kí giấy xác nhận online  (03-10-2017)

 Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên, Phòng Chính trị - Quản lý Sinh viên cung cấp các loại giấy xác nhận trực tuyến:

- Giấy xác nhận để vay vốn

- Giấy xác nhận để tạm hoãn thực hiện nghĩa vụ quân sự

- Giấy xác nhận sinh viên chính quy của Trường

Sinh viên đăng kí tại đây

Lưu ý: Sinh viên nhận giấy xác nhận tại phòng Chính tri - Quản lý Sinh viên vào chiều thứ 2, chiều thứ 4, chiều thứ 6 hàng tuần

 

Xem tiếp

VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN

KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn