DELEGATION OF CONSULATE GENERAL OF INDIA VISITED CAN THO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

On December 30th, 2013, Can tho University of Technology (CTUT) warmly welcomed Mr. Manoj Kumar, Consul and Head of Chancery of Consulate General of India in Ho Chi Minh City together with his lady Rosy Kumar and family members. Accompanying with the Consul were Ms. Pham Thi Tuyet, Commercial Assistant and Ms. Nguyen Ngoc Tuyet Lam from Can Tho External Relation Department. Dr. Duong Thai Cong, Rector of CTUT, M.Ed. Nguyen Van Au, Vice Rector of CTUT, and leaders of offices in CTUT received the delegation. On behalf of the Rectorate Board, Dr. Duong Thai Cong sent his warm greeting to the distinguished guests.

Gia hạn thời gian nộp học phí HK2 (2013-2014) các lớp Trường Đại học Cần Thơ

Căn cứ thông báo số 01/TB-ĐHKTCN ngày 03/01/2014 về việc mức đóng học phí các lớp hệ vừa làm vừa học HK2 năm học 2013-2014 Trường Đại học Cần Thơ;

Do yêu cầu đối chiếu số liệu với Ngân hàng TMCP Ngoại Thương chi nhánh Cần Thơ, Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ thông báo gia hạn thời gian đóng học phí của các lớp Trường Đại học Cần Thơ như sau:

Thời gian nộp phí : Từ ngày 03/03/2014 đến 12/03/2014

Sinh viên nộp học phí tại các địa điểm giao dịch của Ngân hàng TMCP Ngoại Thương (địa điểm theo thông báo số 01/TB-ĐHKTCN đính kèm) hoặc phòng Tài chính Kế toán Trường Đại học Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ.

Nhận được thông báo này yêu cầu các đơn vị có liên quan, cố vấn học tập phổ biến cho sinh viên.

HIỆU TRƯỞNG

Dương Thái Công

 

Copyright © 2012 Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ
Địa chỉ: 256 Nguyễn Văn Cừ, Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
Email: phonghanhchinh@ctuet.edu.vn